Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ЛЕТЕЖ КЪМ СВОБОДАТА / Аз пуснах птичето, което го убиха, а то лети .../
Враца - 1 - 16.11.2013
Враца - 2 - 16.11.2013
Враца - 3 - 16.11.2013
Враца - 4 - 16.11.2013

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]