Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

Майстор на Спорта по Ориентиране - 1972 - 1974
1974 - СПАРТАКИАДА

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]