Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

Майстор на Спорта по Ориентиране - 11.04.1972
Спорта Ориентиране - ИЗВЛЕНЕНИЕ - 11.04.1972
Майстор на Спорта по Ориентиране - 2 - 1990

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]