Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

1967
Състезание по ориентиране - ХОЛАНДСКИ МОКАСИНИ ...

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]